Gniew - przykłady dobrych praktyk cz. 1


Jako pierwsza swoją propozycję scenariusza zajęć dotyczącą gniewu przedstawiła Iwona Biała z Przedszkola nr 170 w Warszawie.


 
                                        Scenariusz zajęcia dla 4-latków
Temat: Emocje – gniew 
Cele:
  • Poznanie różnych motywów gniewu, sposobu zachowania się w sytuacjach jego wystąpienia
  • Poznanie sposobów godzenia się z wykorzystaniem zabaw, zaczarowanych słów – proszę, przepraszam, dziękuje
  • Zachęcenie dzieci do wyrażania swoich poglądów 
Forma – grupowa, indywidualna
Metoda – burza mózgów
Pomoce: minki przestawiające różne uczucia , wierszyk, płyta CD z muzyką relaksującą
i z piosenkami do zabaw, domino z emocjami, maskotka

Przebieg zajęcia:
  1. Wysłuchanie wierszyka (autor nieznany) 
„Kiedy mnie ogarnia gniew – raz, dwa, trzy i robię wdech
Gdy powietrze wydmuchuje – dobre myśli przywołuje
I jak rycerz sił mam dość; by pokonać swoją złość”
  1. O czym jest mowa w wierszyku ( burza mózgów)
Ø  wypowiedzi dzieci, przykłady za co się gniewamy, na co się gniewamy, na kogo się gniewamy, dlaczego się gniewamy dzieci wypowiadają się kolejno, wtedy gdy mają w ręku maskotkę, zachęcanie dzieci do wypowiedzi
Ø   co należy zrobić aby przestać się gniewać, wyodrębnienie znaczenia słów proszę, przepraszam, dziękuje
  1. dzieci w różnych pozycjach słuchają muzyki relaksacyjnej  - siedzącej, leżącej, stojącej – oddychają – wdech nosem – wydech ustami –
  1. Przykłady zabaw: zabawy ze śpiewem;
Dwóm tańczyć się zachciało, Nie chce Cię,  Podajmy sobie rączki
 Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj
Prawą mi daj, lewą mi daj,
I już się na mnie nie gniewaj,
Prawą mi daj, lewą mi daj,
I już się na mnie nie gniewaj
Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało,
Lecz im się nie udało.. fari, faru, fara.
Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą
Ja nie chcę tańczyć z tobą.. fari, faru, fara..!
Poszukam se innego, innego, innego

Do tańca zgrabniejszego.. fari, faru,  fara!
Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą
Ja nie chcę tańczyć z tobą.. fari, faru, fara
Zatańczmy więc wesoło, wesoło, wesoło
Niech się rozchmurzy czoło.. fari, faru, fara..! 
Podajmy sobie rączki i zróbmy kółka dwa
I brzuszek do brzuszka i buźka do buźki i tak do białego dnia
Więc bawmy się , wiec bawmy się
Zabawa nas nic nie kosztuje
Masz ręce dwie, wiec klaśnij w nie, zabawa niechaj trwa 
  1. Układanie domina emocji – nazywanie emocji – wspólna zgodna zabawa, spokojne oczekiwanie na swoją kolej
  1. Podziękowanie dzieciom za wspólna zabawę – dzieci wybierają minki symbolizujące zadowolenie lub niezadowolenie z przebiegu zajęć – minki, buźki z różnymi emocjami.