czwartek, 9 marca 2017

Emocje w logopedii

Ostatnie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedszkola Zaczytane Przedszkolaki miało miejsce 6 marca. Był to  Europejski Dzień Logopedy. Dlaczego o tym piszemy? Dlatego, że tego dnia specjalnie dla uczestniczek naszej sieci swoje wystąpienie przygotowała Joanna Krzesińska - logopeda i audiolog z Przedszkola nr 337 w Warszawie

poniedziałek, 27 lutego 2017

Emocje naszych dzieci - cz. 4

Jako ostatnia wystąpiła Dorota Bielecka z Przedszkola nr 67 w Warszawie. Uczestniczka opracowała scenariusz dotyczący nudy, ale nie zanudziła nas wcale.

Emocje naszych dzieci - cz. 3.

Jako trzecia o radości swoje pomysły przedstawiła Dorota Zimoń z Przedszkola nr 416 w Warszawie.


Emocje naszych dzieci - cz.2

Kolejny scenariusz omówiła Katarzyna Pawłowska z Przedszkola nr 170 w Warszawie. Uczestniczka zaprezentowała radość.