Gniew - przykłady dobrych praktyk cz. 4

Bożena Cieślak z Przedszkola nr 54 była ostatnią nauczycielką, która zaprezentowała swój scenariusz dotyczący pracy z gniewem wśród dzieci 3-letnich.

Temat zajęcia: Od złości do radości

Cele ogólne:
-rozwijanie samoświadomości emocjonalnej
-nabywanie umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami i kontrolowanego odreagowywania ich w sposób werbalny i pozasłowny
-budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

Pomoce dydaktyczne: pacynki Skarpetki i Skarpeciaka, obrazki „buziek”-wesołej i smutnej, lusterka, kartki, kredki, kartonowy pojemnik na „minki” z podwójnym dnem, pelerynka, różdżka, cylinder magika, wesoła minka dla każdego dziecka

                            
 
Formy pracy: z całą grypą, indywidualna

Przebieg zajęcia:
1.Powitanie w kole piosenką:
„Mam dwie rączki i ty dwie
Więc podajmy sobie je
I zatańczmy wkoło tak
By się cieszył z nami świat
Hop, hop, tra la la
Niech zabawa fajna trwa”
2.Poinformowanie o temacie wiodącym zajęcia-prezentacja wesołej i smutnej „minki”.
3.Wysłuchanie opowiadania pacynek „Złość radości szkodzi”.
4.Pogadanka pacynek z dziećmi n/t zachowania Krzysia i samopoczucia jego mamy.
5.Swobodne wypowiedzi dzieci n/t sytuacji, które u nich wywołują złość, towarzyszącym im emocjom i zachowaniom-zwrócenie uwagi dzieci ,że gniew jest naturalną reakcją na trudne sytuacje, ale nie można wyrażać go w sposób krzywdzący innych.                                              
6. „Jak pomóc Krzysiowi pokonać złość”-wspólne poszukiwanie właściwych sposobów na pozbycie się lub zniwelowanie negatywnych emocji:
-nazwanie swoich uczuć- powiedz Jestem zdenerwowany,
-poinformowanie o sytuacji innych – Denerwuję się, kiedy…, Zdenerwowałem się, bo…,
-przekazanie swoich emocji pośrednio, np. przez pacynkę
-przejście do ulubionej zabawy/zajęcia,
-słuchanie muzyki, bajek(w tym muzykoterapia, masażyki), śpiewanie poznanych piosenek, melodeklamacje,
7. Zabawa pantomimiczna Od złości do radości z wykorzystaniem lusterek-oglądanie wyrazu twarzy zdenerwowanej i wesołej, określanie jej wyglądu, dokonywanie wyboru, którą „minkę” wolę,
8. Pożegnanie złości -wyrażanie emocji za pomocą ekspresji plastycznej-rysowanie kredkami na kartce, zgniatanie obrazka, wyrzucenie do przygotowanego pojemnika ze słowami pa, pa, pa mino zła. (W dolnej części pojemnika umieszczone są wesołe minki dla wszystkich dzieci).
9.Zabawa przy piosence Chodź do mnie powtarzana kilkakrotnie, ostatni taniec we wspólnym kole.
10.Zakończenie zajęcia:
-przekazanie sobie w kręgu Iskierki przyjaźni,
-Przemiana Minek-czarowanie w kręgu – dziecko przebrane za magika czaruje w dowolny sposób lub rymowanką „Kręć się pudełeczko kręć, na zniknięcie złości mamy chęć” a karton rundkę krąży z rąk do rąk. Na koniec Skarpetka i Skarpeciak otwierają karton i obdarowują dzieci wesołymi minkami.
-ozdobienie pojemnika szyldem Zjadacz Złości (lub innym) a przez chętne dzieci dowolnymi wzorkami.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga