III spotkanie sieci "Rozwijamy kreatywność z Wydawnictwem Mamania"

 1 lutego odbyło się III spotkanie nauczycieli przedszkoli, na którym swoje działania przedstawiły dwie koleżanki.


Pierwsza zaprezentowała swoje scenariusze Dorota Bielecka z Przedszkola nr 305 w Warszawie. Dorota pracowała na swoich zajęciach z dwoma tytułami: Czy mogę się przytulić? oraz Kiedy nie możemy się przytulić? autorstwa Eoina McLaughlina
Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


Kiedy nie możemy się przytulić? - scenariusz zajęć w przedszkolu.
Rozwijamy kompetencje społeczne
 

___________________________________________________________________________________________

 Cele:

- kształtowanie postaw prospołecznych

- rozumienie pojęcia "przyjaciel"

- dostrzeganie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

- zachęcanie do improwizacji ruchowych

Metody: słowne, czynne

Formy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: książka "Kiedy nie możemy się przytulić" Eoin McLaughlin i Polly Dunbar, koła zielone i czerwone dla każdego dziecka, duże lustro


Przebieg:

1. Ramię przy ramieniu - zabawa integracyjna

Stoimy ramię przy ramieniu,

możemy być wielcy w okamgnieniu.

Możemy być całkiem mali,

lecz nigdy nie będziemy sami!

Dzieci stoją w kole, wykonują wspięcie na palcach, potem  przysiad, i podają sobie ręce.

2. Słuchanie książki - rozmowa na temat treści, próba odpowiedzi na pytania: kim byli Jeż i Żółw?,
kto to jest przyjaciel?; Po czym można poznać prawdziwą przyjaźń?, po co jest nam potrzebna przyjaźń?,
czym kierujemy się przy wyborze przyjaciela?, kto zasługuje na naszą przyjaźń?, jak należy postępować,
aby być dobrym przyjacielem?, jak okazać przyjacielowi swoje uczucie?

jak się czuli bohaterowie, gdy nie mogli się przytulać?,

3. Lustra - zabawa ruchowa

Podczas czytania wierszyka dzieci w parach wykonują poszczególne czynności.

Dobieramy się parami, i witamy oklaskami.

Chwytamy ręce kolegi, trenujemy razem biegi.

A teraz wszyscy kucamy i swoje ręce puszczamy.

Na podłodze parami stopami się stykamy.

I za ręce się chwytamy, delikatnie się bujamy.

Teraz wstajemy parami, jesteśmy swoimi lustrami.

Jeden z nas ruch pokazuje, a drugi go naśladuje.

  4. Prawda czy fałsz? - zabawa Przy pomocy czerwonych i zielonych kartoników dzieci wybierają prawidłowe
zachowania  przyjaciela: pomaga w trudnych chwilach,  potrafi dochować tajemnicy, kłamie, można na nim polegać, obmawia, potrafi się dzielić, jest koleżeński, skarży, jest złośliwy, jest troskliwy, bawi się zgodnie.

5.  Jeż i Żółw - zabawa przed lustrem. Naśladowanie zachowania bohaterów bajki, wymyślanie jak jeszcze można okazać miłość bez przytulania.

6. Na zakończenie nauka rymowanki

Jeśli chcesz mieć przyjaciela, musisz zgodnie bawić się,

Pożycz kredkę, daj cukierka, naucz wszystkim dzielić się.


OPRAC. Dorota Bielecka z Przedszkola nr 305 w Warszawie.


👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Czy mogę się przytulić? - scenariusz zajęć w przedszkolu

__________________________________________________________________________________________

Cele:

- wprowadzenie pojęcia demokracji

- rozpoznawanie uczucia smutku wyrażającego się w mowie ciała

- kształtowanie umiejętności wyrażania empatii w stosunku do innych przeżywających smutek

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego

- kształtowanie umiejętności budowania dłuższych logicznych wypowiedzi

Metody: słowne, czynne

Formy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: książka "Czy mogę się przytulić?" Eoin McLaughlin i Polly Dunbar;
małe koła origami po 15/20 szt., papierowe talerzyki oraz kleje dla każdego dziecka

Przebieg:

1. Gimnastyka smyka - zabawa powitalna.

Tupnij nogą ile sił, klaśnij w górze: raz, dwa trzy

zrób do przodu skłon głęboki, pochyl się na oba boki

raz skręt w lewo, raz skręt w prawo, bioderkami porusz żwawo

w gdy zmęczysz się troszeczkę, możesz usiąść na chwileczkę.

 2. Dokonanie wyboru, z której strony czytamy książkę -  w drodze demokratycznego głosowania ustalonego wspólnie
z dziećmi (wprowadzenie pojęcia demokracji)

3. Słuchanie książki - rozmowa na temat treści, próba odpowiedzi na pytania: w jakim nastroju był główny bohater?
jak się czuł podczas spotkań z kolejnymi zwierzętami? po czym rozpoznać ze ktoś jest smutny?, co czuł gdy spotkał Żółwia/ Jeża?, jak zachowuje się ktoś kto jest szczęśliwy?

4. Smutne zabawki - zabawa dramowa. Dzieci stoją nieruchomo w różnych miejscach w sali. Nauczyciel „włącza” zabawki, dzieci po „włączeniu” odgrywają rolę smutnych zabawek np. płacz, smutny wyraz twarzy, różne pozycje ciała.
Zabawki są smutne tak długo, aż nie zostaną „wyłączone” przez nauczyciela.

5. Jak można pomóc smutnej osobie? - zbieranie pomysłów dzieci.


6. Emotikony - za pomocą kół origami dzieci na jednorazowych talerzykach układają i przyklejają emotikony; następnie prezentują je kolegom, którzy odgadują co one oznaczają.


 

 

 

 

 

7. Iskierka na zakończenie zajęć. 

oprac. Dorota Bielecka Przedszkole nr 305 w Warszawie


 
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga