III spotkanie sieci - dobre praktyki w ramach projektu "Rozwijamy kreatywność z Wydawnictwem Mamania"

 Drugą uczestniczką prezentującą swoje zajęcia 
z książkami z Wydawnictwa Mamania była Agnieszka Majewska z Przedszkola Integracyjnego nr 38
w Warszawie.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE MATERIAŁEM DYDAKTYCZNYM

"WIELKA KSIĘGA SUPERMOCY" Rozwijamy kompetencje społeczne.

______________________________________________________________________________________________

Temat: Co to jest "supermoc?

Uczestnicy: dzieci w wieku 5 - 6 lat

Cele:

- rozwijanie zainteresowania tekstem literackim,

- nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia znaczenia symboli,

- kształtowanie u dzieci umiejętności określania swoich cech oraz opisywania mocnych stron,  

- kształtowanie pozytywnego obrazu siebie,

- rozwijanie ekspresji plastycznej.

Metody pracy:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:

grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: książka S. Isern i R. Bonilla "Wielka księga supermocy", obrazki z symbolami, kartki z konturami postaci człowieka, kredki, klej

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa nt. "Co to jest "supermoc"?", "Co to znaczy "mieć talent"?", "Jak można wykorzystać "supermoc"?"

2. Prezentacja książki, słuchanie jej fragmentów dotyczących muzyki, gotowania i tańca – nauczycielka czyta kolejno wybrane fragmenty książki, po każdym dzieci próbują określić, jaką "supermoc" posiada jej bohater.

3. Próba określenia przez dzieci, jakie "supermoce" posiadają – nauczycielka pokazuje dzieciom obrazki będące symbolami określonych "supermocy" np. kredki – rysowanie, klocki – konstruowanie budowli, nuty – muzyka, piłka - sport itp.

4. Wykonanie pracy plastycznej nt. "Ja i moje supermoce"– dzieci otrzymują rysunek postaci człowieka trzymającego w dłoniach 2 – 3 balony. W konturach balonów dzieci wklejają symbole "supermocy" prezentowane w poprzednim ćwiczeniu. Następnie uzupełniają kontury postaci o brakujące elementy, aby stworzyć rysunek siebie.

5. Prezentacja i omówienie prac przez dzieci.

 

Opracowanie Agnieszka Majewska
Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie

👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA PODSTAWIE KSIĄŻKI "WIELKA KSIĘGA SUPERMOCY".

___________________________________________________________________________________


Temat: Rozmawiamy o supermocach.

Uczestnicy: dzieci w wieku 5, 6 - lat

Cele:

- rozwijanie zainteresowania tekstem literackim,

- kształtowanie umiejętności określania i nazywania cech i umiejętności osób, opisywania ich zachowań społecznych,

- rozwijanie poczucia własnej wartości,

- rozwijanie słownictwa.

Metody pracy:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:

grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:

książka S. Isern i R. Bonilla "Wielka księga supermocy",  etykiety z napisami: odwaga, cierpliwość, ciekawość, kartki z opisami osób

 Przebieg zajęć:

1. Rozmowa - nauczycielka prezentuje dzieciom etykiety z napisami: odwaga, cierpliwość, ciekawość, odczytuje je kolejno i pyta "Co to jest: odwaga/ cierpliwość/ ciekawość?", "Co to znaczy być odważnym/ cierpliwym/ zaciekawionym(zainteresowanym) otoczeniem?".

2. Słuchanie fragmentów książki dotyczących odwagi, cierpliwości i ciekawości - nauczycielka czyta kolejno wybrane fragmenty książki, po każdym dzieci próbują określić, jaki jest bohater, którą z wymienionych wcześniej cech posiada.

3. Określanie cech osób - nauczycielka odczytuje, krótkie zdania opisujące osobę np. "Marta na zajęciach czeka na swoją kolej", "Tomek interesuje się gwiazdami i planetami, często pyta o nie dorosłych", "Ola chętnie rozmawia z nowymi kolegami". Dzieci próbują określić, jaką cechę posiada dana osoba i przyporządkowywują kartę z opisem do właściwej etykiety.

4. Rozmowa o cechach dzieci, próba odpowiedzi na pytanie, która z cech, o których rozmawiamy najbardziej pasuje do dzieci.

 

 Opracowała: Agnieszka Majewska
Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie

Komentarze

Popularne posty z tego bloga