9 kwietnia - dobre praktyki cz. 2

Poniżej scenariusz Renaty Rej-Jesień z Przedszkola nr 220.

Cele ogólne:
- wdrażanie do poszanowania własnego ciała poprzez kontrolowanie swoich emocji,
- ochrona układu nerwowego – nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji.
- odreagowanie napięć psychofizycznych.
-rozbudzanie kreatywności i czerpanie radości z twórczości plastycznej.
-utrwalenie kierunków w przestrzeni.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- panuje nad swoim ciałem,
- nie przeszkadza innym podczas wykonywania ćwiczeń,
- potrafi skupić uwagę na rytmie swojego ciała,
- rozwija wyobraźnię, jest kreatywne,
- umie uspokoić się w ciszy.
Metody:
- czynna - wykonywanie zadań i ćwiczeń relaksacyjnych.
- słowna - , powtarzanie rymowanki ,słuchanie muzyki, instrukcje.
- oglądowa - ilustracje z krajobrazem wiosennym.
Formy pracy:
- praca z całą grupą
Środki dydaktyczne:
- tekst rymowanki, płyta CD, ilustracje wiosny, kartki, kredki  kapelusz wiosny, kolorowe krążki, szarfy w 3 kolorach, różdżka, kamyki, chustki, odświeżacz powietrza ,spryskiwacz.
Przebieg zajęcia:
1.Zabawa w kole Uśmiech - opowiadanie o swoich odczuciach, dzielenie się emocjami. 😀😊😋
2.Zabawy kamykami-utrwalenie pojęć :na, za, przed, z prawej, z lewej, pod.
2.Trening autogenny przy muzyce A.Vivaldiego Cztery pory roku - Wiosna.

3.Wycieczka na łąkę - opowieść ruchowa. 🌲🌳🌴🌵🌷
3.Zabawa z rymowanką Płynie rzeczka.

4.Zabawa w parach Masaż  zajączka. 🐇🐰

5.Relaks oddechowy Jestem kwiatkiem. 🌸🌹🌺🌻🌼
6.Ćwiczenia wyprostne Kwiaty rosną.
7.Zabawa orientacyjno-porządkowa Świerszcze, pszczoły ,żaby. 🐸🐸🐸
8.Ręce na brzuchu - powtarzanie za nauczycielką np. hia,  mia, muu itp. 🐴🐱🐄
9.Mróweczki - uścisk dłoni-zabawa integracyjna.
10.Wykonanie pracy plastycznej według własnego pomysłu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga